Smidesgruppen

Smidesgruppen är den svenska smidesindustrins egen branschorganisation. Vi inser det fulla värdet av att det går bra för svensk tillverkningsindustri – den utgör själva grunden för en stor del av samhällets utveckling i övrigt.
Idag har Smidesgruppen sex medlemsföretag som tillsammans tillverkar ca 80 000 ton sänksmide per år. De svenska smedjorna är oumbärliga leverantörer av komponenter med extraordinära krav på kvalitet och hållfasthet. En stor andel av de svenska smedjornas produktion utgörs av komponenter till fordonsindustrin, men med smedjornas flexibilitet och erfarenhet tillverkas allt från handverktyg till komponenter inom flygindustrin.
Smidesgruppen är sammanhållande för branschgemensamma utbildningar och tillvaratar branschens intressen i dialogen med svenska myndigheter. Som remissinstans ger vi den svenska smidesindustrin en samlad röst och informerar om branschens betydelse och behov.
Som medlem i Europaorganisationen Euroforge är vi med och påverkar beslut på EU-nivå tillsammans med våra systerorganisationer runt om i Europa. Inom Euroforge sker även ett värdefullt erfarenhetsutbyte kring frågor som rör teknik, standardisering och statistik. Du kan läsa mer om Euroforge på deras hemsida www.euroforge.com
Vårt sekretariat finner du på Storgatan 5 Stockholm och ingår i Teknikföretagens Branschgrupper AB – TEBAB. TEBAB är en del av Teknikföretagen – arbetsgivarorganisationen för alla de kreativa och betydelsefulla företag som tillsammans står för närmare hälften av Sveriges export.

GDPR, Brexit och konjunktur

Anmäl dig till seminariet den 1 februari

Fungerande marknadskontroll – i allas intresse

Marknadskontroll innebär övervakning av att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller gällande krav. En väl fungerande marknadskontroll är viktig för att hälsa, säkerhet och konkurrensneutralitet inte ska äventyras. Här kan du rapportera farliga eller bristfälliga produkter direkt till Arbetsmiljöverket – du kan givetvis vara anonym. Rapportera farliga eller bristfälliga produkter.

Kickstart digitalisering

Nu är Kickstart tillgängligt för dig. Säkra din plats – anmäld dig idag!

Uppförandekod

Som medlem i Smidesgruppen följs uppförandekoden!

Goda Exempel

Smidesgruppen har tagit fram flera Goda Exempel på arbete med  hälsa och säkerhet inom den svenskasmidesindurstin.

Informationsbroschyr

Med vår informationsbroschyr får du snabbt koll på den svenska smidesbranschen.

Smidesgruppens svenska broschyr

Smidesgruppens engelska broschyr

Medlemsförmån

Har du tagit del av medlemsförmånerna TEBAB-Plus?

Bli medlem i Smidesgruppen