Höstmöte 5-6 december i Stockholm

Smidesgruppens höstmöte äger rum hos Teknikföretagen i Stockholm den 5-6 december 2017.

Kallelse skickas ut under hösten till medlemmarna inom Smidesgruppen.

Program för Smidesgruppens höstmöte 2017