Styrelsemöte 26 september

Smidesgruppens styrelse sammanträder den 26 september kl 09.00-11.00. Detta möte sker per telefon. Kallelse kommer att skickas ut i god tid innan mötet.