Smidesteknik

Kursen i smidesteknik är en unik utbildning som vänder sig till yrkesfolk såväl inom och utom smidesbranschen. Kursen är värdefull för dig som arbetar som konstruktör, inköpare eller säljare av produkter som innehåller smideskomponenter, och givetvis för dig som jobbar inom smidesbranschen.

Ansvarig för kursen är Smidesgruppens rutinerade kursledare Bengt Lank som genomför utbildningen i samarbete med specialister från de svenska smidesföretagen. Kursen genomförs under åtta dagar fördelade på fyra olika tillfällen. Det senaste kurstillfället avslutades i december 2016 med mycket goda omdömen från kursdeltagarna.

Kursen i smidesteknik genomförs normalt med 2-3 års mellanrum och det finns i dagsläget inte något nytt kurstillfälle inplanerat. Vi genomför däremot kortare utbildningar efter önskemål. Utbildningarna genomförs normalt på plats hos beställaren och kan genomföras med relativt kort varsel. De korta utbildningarna omfattar normalt 1-2 dagar.

Vill du veta mer om Smidesgruppens kurser och utbildningar, kontakta Smidesgruppens kansli på smidesgruppen@tebab.com eller ring 08-782 08 50 och fråga efter Calle Beckvid eller Heléne Schultz.