Föreningsnyheter


Tillväxtföretag får EU-finansierad utbildning

Företagsakademin för tillväxt ger tillväxtföretag med 0-49 anställda möjlighet att kompetensutveckla sin personal utan att bekosta det själva. Företagen betalar

GDPR, LOU, LUF och LUK – vad innebär de nya regelverken?

Du väljer vilka delar av programmet som du önskar delta i. PROGRAM – kl 09.30 – Kaffe och registrering –

Kickstart Digitalisering 1

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ finansierat av Tillväxtverket där IF Metall och Teknikföretagen samarbetar i syfte att ge insikt och inspiration

Bli medlem i Smidesgruppen

Här kan du ladda ner Bli medlem i Smidesgruppen.

New Presidency and Management at EUROFORGE

Mr. Kanca has an MBA degree from the Vienna University of Economics and Business and has taken several different responsibilities at

En bild av den svenska metallbearbetningsindustrin

Uppgifterna är hämtade ur SCB:s företagsdatabas och avser åren 2007-2014. Nyckeltal för svensk industri för smidning, pressning, prägling och valsning

Smidesgruppens svar på Arbetsmiljöverkets remiss

Vår förhoppning är att förslagna förändringar kan bidra till säkrare maskiner på den svenska marknaden liksom att säkerställa en väl

En hälsning från den svenska smidesindustrin

Den svenska smidesindustrin är trots sin långa historia relativt okänd bland allmänheten. Genom sin tillverkning av allt från handverktyg till

Nytt Arbetsmiljöutskott inom Smidesgruppen

Syftet är att tydligt verka för att den svenska smidesindustrin ska behålla sin givna plats i toppen vad gäller smedjornas

Ovako AB ny medlem i Smidesgruppen

Smidesgruppen har värvat en ny medlem. Ovako har blivit fullvärdiga medlem inom Smidesgruppen. Med denna anslutning kommer föreningen att kunna