Smidesgruppen

Smidesgruppen inom Teknikföretagens Branschgrupper AB är den svenska smidesindustrins branschorgan. I branschgruppen finns idag 6 medlemmar som tillsammans tillverkar ca 100 000 ton sänksmide, där merparten går till bilindustrin.

Smidesgruppen är den svenska smidesindustrins egen branschorganisation. Vi inser det fulla värdet av att det går bra för svensk tillverkningsindustri – den utgör själva grunden för en stor del av samhällets utveckling i övrigt.

Idag har Smidesgruppen sex medlemsföretag som tillsammans tillverkar ca 80 000 ton sänksmide per år. De svenska smedjorna är oumbärliga leverantörer av komponenter med extraordinära krav på kvalitet och hållfasthet. En stor andel av de svenska smedjornas produktion utgörs av komponenter till fordonsindustrin, men med smedjornas flexibilitet och erfarenhet tillverkas allt från handverktyg till komponenter inom flygindustrin.

Smidesgruppen är sammanhållande för branschgemensamma utbildningar och tillvaratar branschens intressen i dialogen med svenska myndigheter. Som remissinstans ger vi den svenska smidesindustrin en samlad röst och informerar om branschens betydelse och behov.

Som medlem i Europaorganisationen Euroforge är vi med och påverkar beslut på EU-nivå tillsammans med våra systerorganisationer runt om i Europa. Inom Euroforge sker även ett värdefullt erfarenhetsutbyte kring frågor som rör teknik, standardisering och statistik. Du kan läsa mer om Euroforge på deras hemsida www.euroforge.com

Vårt sekretariat finner du på Storgatan 5 Stockholm och ingår i Teknikföretagens Branschgrupper AB – TEBAB. TEBAB är en del av Teknikföretagen – arbetsgivarorganisationen för alla de kreativa och betydelsefulla företag som tillsammans står för närmare hälften av Sveriges export.