Goda Exempel

Informationsbroschyr med Goda Exempel på vårt arbete med hälsa och säkerhet.

I den här broschyren ger vi exempel på hur den svenska smidesindustrin aktivt verkar för att förebygga tillbud och olyckor i de svenskasmedjorna.

 

Goda Exempel på vårt arbete med hälsa och säkerhet